Dành Cho Chuyên Gia

  • Tham Vấn Lâm Sàng:
    • Cá nhân: 500.000 VND / 1 giờ
    • Nhóm: 1.000.000 VND /4 buổi học- mỗi buổi 2 giờ.

Dành Cho Trẻ Thơ

  • Chẩn Đoán và Thẩm Định: 500.000VND/ 1 giờ
  • Trị Liệu Tâm Lý và Hành Vi: 500.000 VND/ 1 giờ.

Dành Cho Phụ Huynh

  • Khóa Nuôi Dạy Con Tự Tin và Giỏi Giang: 1.000.000 VND /3 buổi học -mỗi buổi 2 giờ.
  • Liệu Pháp Tâm Lý Cha Mẹ và Con Trẻ: 500.000 VND /1 giờ

Beautyful Minds cung cấp miễn phí các tài liệu chuyên về tâm lý nhi khoa, thư viện sách dành riêng cho trẻ đưới 6 tuổi, đồ chơi có tính giáo dục cao và các buổi đọc chuyện song ngữ Anh Việt.